Eigenlijk kan er geen sprake meer zijn van een discussie voor wat de rendabiliteit betreft van zonnepanelen. De steeds hoger wordende stroomkost heeft er namelijk voor gezorgd dat dit één van de meest waardevolle investeringen is gebleken voor woningeigenaars van de voorbije jaren. Het is echter eveneens bekend dat er van de oorspronkelijke subsidies die werden aangeboden aan investeerders in zonnepanelen vandaag de dag niet zoveel meer overblijft. Sterker nog, van de eerste generatie subsidies is er geen enkele meer over. Betekent dit dat je tegenwoordig zelf moet instaan voor de volledige kostprijs van je zonnepanelen? Gelukkig niet. Op deze pagina kom je alles te weten over de subsidie zonnepanelen 2018!

zonnepanelen subsidie

BTW terugvragen bij investering in zonnepanelen

Vroeger was het uitsluitend voor ondernemers mogelijk om de BTW terug te vragen op hun investering in zonnepanelen. Tegenwoordig geldt die mogelijk ook voor particulieren, al zit er wel een addertje onder het gras. Om in aanmerking te komen voor een teruggave van de door jou betaalde BTW dient er namelijk een formulier worden ingevuld en ondertekend waardoor jij in één klap als particulier toch de status van ondernemer krijgt. Dit wordt mogelijk gemaakt door het feit dat er door jou als eigenaar van de zonnepanelen een bepaalde hoeveelheid aan stroom aan het stroomnet wordt teruggeleverd. Puur praktisch gezien kan dit immers uitstekend worden bestempeld als een (professionele) activiteit.

 

Jezelf aanmelden als ondernemer was ook in deze situatie vroeger vaak een flink karwei, maar gelukkig heeft de Nederlandse Belastingdienst er inmiddels voor gekozen om dit flink te vereenvoudigen. Zie je deze aanmeldingsprocedure toch niet helemaal zitten en wil je daarom graag de hulp inroepen van een professionele accountant? Ook dat is natuurlijk mogelijk. Je moet er in dit geval wel rekening mee houden dat je een deel van de teruggevraagde BTW zal moeten inleveren ter betaling van de kosten van de boekhouder. Toch weegt dit in de praktijk zeker en vast ruimschoots op tegen het bedrag dat je nog zal overhouden. Op een installatie bestaande uit 12 zonnepanelen kan je zomaar tot 700 euro aan BTW terugkrijgen.

Lokale subsidie aanvragen bij je gemeente?

Ondanks het feit dat er vandaag de dag dus geen sprake meer is van een landelijke subsidie is het wel zo dat er nog altijd een (extra) financiële tegemoetkoming kan worden aangeboden door de gemeente waarin je woonachtig bent. Het is altijd in jouw eigen voordeel om dit eerst grondig te onderzoeken vooraleer over te gaan tot het aanschaffen en laten plaatsen van je zonnepanelen. Op het ogenblik dat er een lokale subsidie kan worden aangevraagd kan dit een behoorlijke slok op de borrel schelen voor wat de levering en plaatsing van je zonnepanelen betreft. Let op, het gebeurt tegenwoordig niet zelden dat een lokale financiële regeling wordt aangeboden onder de vorm van een goedkopere financiering.

Energiebespaarlening, goedkoper lenen voor zonnepanelen

Eigenlijk moeten we zeggen dat de energiebespaarlening geen echte subsidie is. In de praktijk betreft het dan ook vooral een soort van financiële ondersteuning voor mensen die slechts over beperkte financiële middelen beschikken. Je moet er wel rekening mee houden dat een energiebespaarlening niet uitsluitend kan worden afgesloten voor de levering en plaatsing van zonnepanelen. Buiten deze investering zal je dan ook genoodzaakt zijn om bijvoorbeeld nog een aanvullende aankoop te doen van bijvoorbeeld isolatiematerialen of iets anders. Ook de plaatsing van een zonneboiler zou bijvoorbeeld overwogen kunnen worden. Hoe dan ook, wanneer je wenst te lenen voor de levering en plaatsing van je zonnepanelen kan het absoluut interessant zijn om daarvoor te kijken in de richting van de energiebespaarlening.

Zonnepanelen plaatsen zonder subsidie? Ook interessant!

Gedurende lange tijd werd er vanuit gegaan dat het enkel en alleen interessant was om te investeren in zonnepanelen door de aanwezigheid van de subsidies. Tegenwoordig weten we wel beter. Ook partijen die hebben geïnvesteerd in zonnepanelen toen de subsidies reeds niet langer bestonden hebben een aantrekkelijke ‘return on investment’ weten te behalen. De gemiddelde terugverdientijd van een systeem met zonnepanelen ligt ook zonder de mogelijkheid om aanspraak te maken op subsidies op zo’n 7 jaar. Vanaf dit ogenblik is je systeem met zonnepanelen afbetaald, maar de gratis stroom blijf je uiteraard ook daarna nog steeds zonder enig probleem behouden.

 

De gemiddelde levensduur waar zonnepanelen tegenwoordig over beschikken is bijzonder lang. In het merendeel van de gevallen ontvang je een garantie op het vermogen van de panelen voor een tijdsduur van zomaar even 25 jaar. Je dient er echter wel rekening mee te houden dat niet alle onderdelen van een systeem met zonnepanelen over dezelfde levensduur beschikken. De omvormer waar gebruik van wordt gemaakt gaat bijvoorbeeld een stuk minder lang mee. Afhankelijk van het merk en het bedrijf in kwestie wordt er op de omvormer dan ook slechts een garantie gegeven van tussen de 5 en 10 jaar. In bepaalde gevallen is het wel mogelijk om de garantietermijn op de omvormer (tegen betaling) te verlengen.